HJCHRISTIANS.nl presents

WebLog India 2010. Working 7000+ km from home…

Browsing Posts published in February, 2010

Finally, I have setup the weblog and it is now a fact. I have put much effort into it the last couple of evenings, Saturday morning and the whole Sunday. I was not familiar with WordPress and it was supposed to be a good tool for creating a weblog. Though because of all the possibilities and plugin tools it seemed a maze of functions.

Besides the layout and setup I have also written the first content. The default pages have received content. Both the page for India as Pune will receive some content at a later stage for I am reading some books as foundation for that content. The first book is ‘een leidraad voor gewoonten & etiquette – INDIA‘. I also have two others, but I will start with them later.

Of course my won observations and experiences will be written down. I have already started with the weeks of preparation before I came to India. This post includes the first pictures of my Visa story. The experiences and impressions of the last week I will write in the upcoming days since I have already experiences so much :) !

Have fun reading my stories and drop by sometimes. For today I will conclude my internet activities as the temperature drops I think Ill head outside. A whole day inside does not feel right!

Cheers, Hendrik Jan – 17:30

Zo eindelijk is het dan zover. De eerste opzet van de weblog is een feit. Ik heb nu enkele avonden na het werk, de zaterdagochtend en de hele zondag nodig gehad om invulling te geven aan de website, weblog. Ik ben niet bekend met WordPress en het is op zich een mooie tool om een weblog mee op te zetten. Toch met alle mogelijkheden en plugins is het een doolhof van functionaliteiten.

Naast de opzet is ook de eerste inhoud geschreven. Zo zijn de vaste pagina’s aangelegd en de meesten gevuld met tekst. Over India en Pune zal nog inhoud volgen. Ik ben momenteel een boekje aan het lezen ‘een leidraad voor gewoonten & etiquette – INDIA‘. Hieruit zal ik de nodige informatie halen in combinatie met nog 2 boeken die ik mee heb genomen.

Verder zullen uiteraard mijn eigen observaties en ervaringen beschreven worden. Zo zijn ook de eerste foto’s geplaatst en een verhaal over mijn Visum aanvraag. De afgelopen week zal ik de komende dagen ook nog beschrijven aangezien daar al veel ervaringen zijn opgedaan :) !

Veel leesplezier en kom geregeld eens langs. Voor vandaag ben ik er klaar mee. De temperatuur daalt wat en ik ga eens lekker naar buiten na een hele dag tikken!

Cheers, Hendrik Jan – 17:30

What had happened before the actual trip? A lot!
Here is a story about getting my Visa arranged with some visuals.

The arranging of the visa was quite a difficult task. January 25th 2010 I received the request if I wanted to go to India for my new project (an extension at the same client, but different project). The date for travel was set on February 7th 2010. This seemed like some time, but I was still concluding my old project and would start on the new one as of February 1st 2010. At that day I started arranging the stuff needed for a Visa. Here is a short summary of the arrangements for the Visa:

  After many friendly and perhaps less friendly requests to colleagues and other parties;

 • Loads of email;
 • Lots of phone calls;
 • (sorry, but thanks so much for the assistance!);

  After being chased a couple of times by our manager ?;

 • Manager…;
 • and Manager…;
 • o yes and Manager…;
 • (Of course with good intentions);

  After loads of paper work;

 • And this was still not all?!;
 • Official papers needed to arrive from India and so the trip got postponed with one week;

  After a lot of bad jokes;

 • Yes I am still here;

  After two trips to The Hague;

 • The first trip it seemed still documents were missing;
 • The second it seemed my copy documents needed postal’s or stamps from the courthouse to make them valid (or something, but they let me off the hook on this one);
 • Payment needs to be in cash at the moment you give the papers for processing which of course I had not enough with me (my foot still hurts from putting it in the opening as they tried closing up);
 • And of course our Dutch traffic jams..;
 • Our Dutch weather…;

  After a fine for wrong parking ?;

 • No comments;
 • (no parking sign, yes today I found it);


  And a lot of stress moments;

 • Perhaps this is one of the reasons that all team members were aware of my Visa status?;

I finally received my visa at February 10th 2010 16:14!

The same evening I booked my flight and Sunday 14th 2010 I will head to India.

Now thinking everything was in order and wanting to focus on me packing, I received word that I received the wrong Visa! I received a Business Visa instead of the Employment Visa. Arg…

Trying to call the Embassy in the Netherlands has no use. There is simply no response or if there is, they will hang up or patch you through till you hang up.

So now for my third ride to The Hague…
Luckily the desk of the Embassy will try and help and they could. I had delivered enough paperwork the while receiving the Business Visa that they could change the Visa. After the Official had signed on the changes I was relieved and could now focus on the packing.
By this time it was already Friday and I was leaving that Sunday!

No matter, I have the Visa. If I would not pack I could at least travel. They do have shops in Pune!

As the good guy that I am, I had finally complied to all rules, regulations and policies.

Good guy (or as we call it in the Netherlands: Brave Hendrik).

Wat speelde er allemaal voordat mijn reis daadwerkelijk begon? Een heleboel!
Hier is het verhaal hoe mijn Visum aanvraag is verlopen samen wat wat beelden.

Het regelen van een Visum bleek nog een moeilijke taak. Op 25 Januari 2010 kreeg ik het verzoek of ik naar India zou willen gaan voor mijn nieuwe project. Dit project is voor de zelfde klant als waar ik eerder voor hebt gewerkt, maar het is een ander projectteam. De datum van mijn vlucht werd gezet op 7 februari 2010. Dit leek nog ver weg, maar ik was mijn voorgaande project nog aan het afronden. Het nieuwe project startte voor mij op 1 februari 2010 en eigenlijk had ik pas gelegenheid vanaf dat moment om zaken te gaan regelen. Zo ook het Visum. Onderstaand vind je een samenvatting van het Visum:

  Na veel vriendelijke en soms minder vriendelijke verzoeken aan collega’s en andere partijen:

 • Ladingen email;
 • Veel telefoongesprekken;
 • (sorry, maar bedankt voor de ondersteuning!);

  Na de nodige druk van mijn manager?:

 • Manager…;
 • en Manager…;
 • o ja en Manager…;
 • (Uiteraard met goede bedoelingen en eigen frustraties);

  Na bergen papierwerk:

 • En dit bleek nog niet voldoende?!;
 • Officiële papieren dienden uit India over te komen waardoor de vlucht met een week werd uitgesteld;

  Na vele flauwe grapjes;

 • Ja ik loop hier nog steeds rond;

  Na 2 bezoeken aan de ambassade in Den Haag;

 • Bij het eerste bezoek bleek er nog een document nodig te zijn;
 • Bij het tweede bezoek bleek dat de kopien niet rechtsgeldig waren en dat ik deze moest laten bestempelen (of iets in die sfeer, maar hier deden ze niet te moeilijk om gezien de documenten wel in orde waren en ik de originelen mee had);
 • De betaling moest contact en direct voldaan worden bij de aanvraag. Uiteraard had ik hier niet op gerekend en ik heb flink last gehad van het plaatsen van mijn voet tussen de deur toen ik (te)laat was;
 • Uiteraard heb ik hierbij mijn deel van de Nederlandse files meegemaakt…;
 • En onze Nederlandse winter hielp ook niet op de wegen…;

  Na een bekeuring?;

 • Geen commentaar;
 • (niet parkeren zegt het bord toch? Ja de 2de dag zag ik hem staan);


  En veel stress momenten;

 • Misschien was hierdoor wel het hele project op de hoogte van mijn Visum status?;

Tot ik eindelijk op 10 februari 2010 om 16:14 mijn Visum in ontvangst kon nemen!

Diezelfde avond heb ik mijn vlucht geboekt en op 14 februari 2010 zou ik naar India vliegen.

Blij dat alles achter de rug was kon ik mij richten op het inpakken. Althans dat dacht ik. Ik kreeg vervolgens bericht dat ik niet het juiste Visum had ontvangen. I had een Zakelijk Visum in plaats van het Werknemers Visum. Arg…

Het bellen naar de ambassade in Nederland heeft geen zin. Deze geven geen gehoor en zo wel, dan hangen ze je op of verbinden ze je door tot jij zelf wel ophangt.

Dus nu voor mijn derde keer op naar Den Haag…
Gelukkig wou de balie voor Visum aanvragen mij helpen en ik had bij mijn eerdere aanvraag voldoende aangeleverd om in aanmerking te komen voor het Werkgevers Visum. Nadat de handtekeningen gezet waren bij alle wijzigingen kon ik opgelucht adem halen en beginnen met inpakken.
Dat werd tijd aangezien het nu vrijdag was en ik op zondag zou vertrekken!

Ach, waarom zou ik me nu nog druk maken? Ik had het Visum en mocht ik wat vergeten, dan zijn er winkels genoeg in Pune!

Zo goed en braaf als ik ben had ik nu aan alle regels, wetgeving en het bedrijfsbeleid voldaan.

Welcome to my WebLog.

I am trying to maintain a small weblog for my travel in India while I am working there for 8 weeks.
Via this weblog I want to keep the family back home update, my friends, my Dutch and Indian colleagues.

I hope you have fun reading my updates and please leave a message behind on occasion via the Guestbook or a comment.

Hendrik Jan

Welkom op mijn weblog.

Tijdens mijn (werk)reis naar India van 8 weken wil ik proberen een blog bij te houden.
Via deze wijze kunnen familie, vrienden, mijn Nederlandse en Indiaanse collega’s mijn activiteiten en ervaringen volgen.

Veel plezier op deze blog en laat eens een berichtje achter in het gastenboek (Guestbook) of onder een bericht.

Hendrik Jan