HJCHRISTIANS.nl presents

WebLog India 2010. Working 7000+ km from home…

Browsing Posts published by Hendrik Jan

English
Here are the party images of my farewell party at Hard Rock cafe, Pune!

Nederlands
Hier zijn de afbeeldingen van mijn afscheidsfeestje bij Hard Rock cafe, Pune!


For my last week in India I had organized a big party. The party was not only as a thank you to all people I have met and who have assisted me, but also to celibrate the success of our project.

The party was held at Hard Rock Café on Tuesday April 6th 2010 in the area of Koregeon Park.
Address: 81/82 Pyramid Lawns, Koregaon Park Extension, Koregaon Park, Pune.

Because there was a cricket match of the Mumbai team one of the requirements was to have screens at location… Hihi, well Rasika did manage to arrange it. At Hard Rock Cafe there were several screens and a beamer on the main stage all set to show the cricket match.

It was a great party. We received a “private” spot on the first floor. Here we had several foods and beverages :) . We had a great time despite the fact the Mumbai team lost the match.

The team also prepared a nice surprise by broadcasting a nice message in the cafe. Great surprise!
Also there was a nice surprise for Amit who had his birthday the day after. Some nice cream!

Voor mijn laatste week in India heb ik een feestje georganiseerd. Het feest is opgezet niet alleen als dank voor de mensen die ik heb ontmoet en mij hebben geholpen, maar ook als viering van het succes van ons project.

Het feest vond plaats in het Hard Rock Café op dinsdag 6 april 2010 in het gebied van Koregeon Park.
Adres: 81/82 Pyramid Lawns, Koregaon Park Extension, Koregaon Park, Pune.

Omdat het cricket team van Mumbai moest spelen was één of meerdere schermen in de zaal een vereiste… haha, dat wist Rasika wel even te fixen. In Hard Rock Café stonden diverse standaard schermen al ingesteld voor de wedstrijd. Zelfs was er op het hoofdpodium een beamer, dus voor iedereen voldoende gelegenheid om de wedstrijd te volgen.

Het was een geweldig feest. We hadden een “prive” hoekje op de eerste verdieping. Hier is voor een aardige hoeveelheid aan eten en drinken opgegaan :) . We hebben ons super vermaakt ondanks dat Mumbai de wedstrijd niet kon winnen.

Het team had nog een leuke verrassing door een boodschap voor mij te laten omroepen. Super verrassing!
Ook was er nog een leuke verrassing voor Amit die de volgende dag jarig was. Cheers!

English
Here are some images of my last round of Pune!

Nederlands
Hier zijn enkele afbeeldingen van mijn laatste route door Pune!


The week pass by quickly. It is now the 6th week past and it is Eastern. In the Netherlands we have Eastern Monday off, but in India we have Good Friday as a public holiday. A nice long weekend.

I did not have any plans for the weekend and started the Friday easy going. I took my time for breakfast, sports and started gathering some stuff for the journey home. Every now and then I would watch a movie (HBO and Star Movies broadcast movies nonstop) and I would blog a bit. But I did not want the whole weekend to be like this so I took my phone and called some people to learn their weekend plans.

The Saturday started early. I got up, did sports and had breakfast. At 10:00 am the chauffeur was there and I was on my way to get Sanket. Together we went to Koregaon Park, Lane 7 for some souvenirs on a suggestion of the driver. He is well aware on the places for tourism and the more expensive neighborhoods. They often get a commission if they bring customers to the shop. Smart business.

Some information about Koregaon Park: Koregaon Park is known for several reasons. On is tourism and since recently (February 13th 2010) the bombing of the famous German bakery. After this explosion in which people have died and got wounded extra security is placed at Koregaon Park. Now you will find many blockades, bunkers and military people. The German baker is covered with a structure and cloths. This is one of the reasons were as the security in India has risen as described in previous posts.

Back to my story of the Saturday. After successful shopping Sanket and I go to M.G.Road. Here we meet Vaibhav. The three of us continue the day and do some more shopping for souvenirs to remind me of my adventures in India. At the end of M.G.Road we find Moledina Road were we enter the restaurant ‘Rama Krishna’ for lunch.

After a good but also a bit spicy lunch we leave round 02:00 pm for some sightseeing:

 • Lal Mahal (next to Shaniwar wada).
  We arrive at the site, but it is closed. Sanket tells a bit about the history about how the Mongols ruled and how a warrior defeated the Mongol king by cutting five of his fingers from his hand. The fingers are still in Lal Mahal.
 • To get to Saras Baug we drive through the old center of Pune were we find Srimanth Dagdusheth Halwai Ganpati Mandir (Mandir = temple). I have already seen it before while driving, but now we take the time to go inside. The temple is made of marble and from the inside silver and gold. During the festivals the statue will contain actual gold which also increases security of the temple. The temple has a second floor which is made of colored glass. From this floor you can look down in the temple.
  Srimanth Dagdusheth Halwai Ganpati Mandir
 • Next we go to Saras Baug (Talyatla Ganpati)
  This temple used to stand within a small lake which also translates in the name. The name means “Ganpati in the lake”. The lake is now dry and they made a park round with a pond round the temple.
  We were there for some time to get out of the sun. Our next goal would not have much shade and we needed to climb a mountain which we did not want to do in the heat of the sun.
  Saras Baug Saras Baug
 • On the way to the next temple we stopped at a small road shop serving sugar cane drinks. The beverage is created by pressing the juice out of sugar canes without any supplements.
  Sugar Press Sugar juice Sugar drink
 • After the sugar drink we went to the start of the mountain. Here we start our climb of round 200 steps to the temple of Parvati Darshan on Parvati hill. Parvati is a Hindu goddess.
  Stairs Walking up Temple
 • Besides the temple there is a small museum named Peshwa. We see a bit of history of Shaniwar wada, coins of India, weapons and more.
  Museum
 • On this same mountain there is a small place for foods and drinks. The guys take some tea and I get some coffee. The coffee is hot milk with a bit of coffee powder. We stay here a while and watch the view and take some food. The dish is called Bhel puri which is served on a paper and you eat with your hands. It is kind of puffed rice with unions, herbs, chili and other ingredients. Very nice to share a snack like this :P .
  Food

 
After this we went home. Once home I wanted the check, but there were more costs than expected. In these settings it is uncomfortable to not know the language. After some discussion and some help of Peter via phone it works out and I get the proper amount on the bill.

Once inside I only want to sleep. It was a fun day, but all impressions and heat have taken its toll :) . Sanket and Vaibhav, thanks for a nice day!

De weken zijn voorbij gevlogen. Momenteel is de 6de week afgerond en het is paasweekend. In Nederland hebben we paasmaandag vrij, maar hier in India hebben we goede vrijdag vrij gehad. Een lang weekend dus.

Ik had geen plannen voor het weekend en heb de vrijdag rustig aan gedaan. Lekker de tijd nemen voor ontbijt, wat sport en verder begonnen met de spullen bij elkaar rapen voor de terugreis. Zo nu en dan een filmpje (HBO en Star Movies zenden non-stop films uit) en een beetje bloggen. Maar zo wou ik niet mijn hele weekend laten verlopen. Kortom even wat mensen bellen en kijken wat hun plannen waren.

De zaterdag begon vroeg. Op tijd opstaan, sporten en ontbijten. Om 10:00 stond mijn taxi klaar en was ik op weg om Sanket op te halen. Eerst zijn wij samen naar Koregaon Park, Lane 7 voor wat souvenirs op aanraden van de chauffeur. Uiteraard weten deze waar de toeristen graag komen en wat de duurdere buurten zijn. Zij krijgen vaak een commissie voor het afzetten van de toeristen bij de winkels wanneer deze daar wat kopen. Slimme handel natuurlijk.

Even iets anders over Koregaon Park: Koregaon Park is zeer bekend om diverse redenen. Een daarvan is het toerisme en sinds kort (13 februari 2010) ook om de bomaanslag op de bekende Duitse bakkerij. Na deze explosie, waarbij mensen zijn omgekomen en verwond, is er bewaking geplaatst. Wanneer je daar bent zie je barricades, bunkers en veel militairen. De Duitse bakkerij is afgebakend met een stellage en doeken. Deze aanslag heeft o.a. geleid tot de verhoogde beveiliging waar ik ook al eerder over heb geschreven.

Terug naar het verhaal van zaterdag. Na succesvol te hebben geshopt zijn Sanket en ik naar M.G.Road gegaan. Hier stond Vaibhav te wachten. Met z’n drieën zetten we de dag voort en shoppen we nog wat. Ik neem nog enkele kleine aandenkens mee aan mijn avontuur in India. Aan het einde van M.G.Road ligt Moledina Road waar wij een restaurant ‘Rama Krishna’ binnen gaan en weer wat (voor mij) nieuwe gerechten proberen.

Na een goede maar ook wat pittige lunch vertrekken wij rond 14:00 voor wat bezichtigingen:

 • Lal Mahal (next to Shaniwar wada).
  Hier komen wij aan, maar deze bleek gesloten. Sanket verteld een stukje geschiedenis over de Mongools die hier regeerden en hoe een krijger deze heeft aangevallen en verdreven. Bij de aanval nam de krijger zijn zwaard en sneed 5 vingers van de Mongools koning. Deze vingers liggen nog altijd opgeslagen in Lal Mahal.
 • Om naar Saras Baug te gaan rijden we door het oude centrum van Pune waar ook Srimanth Dagdusheth Halwai Ganpati Mandir (Mandir = tempel) staat. Deze heb ik al eerder gezien toen ik daar langs reed, maar nu namen we even kort de tijd om naar binnen te gaan. De tempel is gemaakt van marmer en de binnenkant van zilver en goud. Het beeld bevat echt goud tijdens de festiviteiten, maar dan stijgt ook de beveiliging. Er is ook een tweede verdieping waar de muren van glas mozaïek zijn voorzien en je naar beneden kunt kijken.
  Srimanth Dagdusheth Halwai Ganpati Mandir
 • We vervolgen onze weg naar Saras Baug (Talyatla Ganpati)
  Deze tempel stond origineel in het midden van een klein meer waardoor de naam ook is ontstaan. De naam betekent letterlijk “Ganpati in het meer”. Het meer is droog gelegd en er is een klein park van gemaakt.
  Hier hebben wij lange tijd rond gehangen om aan de zon te ontkomen. Ons volgende doel zou geen schaduw bieden en de klim de berg op zou niet verstandig zijn wanneer de zon op zijn heetst is.
  Saras Baug Saras Baug
 • Op weg naar de volgende tempel deden we een kleine winkel aan waar suiker drankjes gemaakt worden. Deze drank komt rechtstreeks uit suikerriet zonder toevoegingen en wordt via een pers gewonnen.
  Sugar Press Sugar juice Sugar drink
 • Na de verfrissing van een suiker drankje gaan we naar de voet van een berg. Hier beginnen we een klim van ongeveer 200 treden naar de top waar onze volgende bestemming staat. De tempel van Parvati Darshan op de Parvati heuvel. Parvati is een godin van de Hindu.
  Stairs Walking up Temple
 • Naast deze tempel staat een klein museum genaamd Peshwa. We kijken hier even binnen en zien een stukje geschiedenis van Shaniwar wada, munten van India, wapens van India en meer.
  Museum
 • Op deze zelfde berg is ook een klein tentje waar drinken en eten beschikbaar is. Hier drinken de heren thee en ik koffie. De koffie bestaat uit warme melk met een beetje koffiepoeder. De heren blijven hier ook een tijdje van het uitzicht genieten en nemen nog wat te eten. Dit gerecht Bhel puri werd geserveerd op een pagina van een krant en dient met de handen gegeten te worden. Het is een soort gepofte witte rijst met ui, kruiden, chili en wat andere ingrediënten. Erg leuk om zo een snack te delen :P .
  Food

 
Na deze bezichtiging vertrekken we naar huis. Eenmaal thuis wil ik de chauffeur betalen, maar er zijn meer kosten dan verwacht. In dit soort momenten is het toch vervelend de taal niet te kennen. Na een lange discussie en wat telefonische hulp van Peter komt het dan toch in orde.

Eenmaal binnen wil ik alleen maar slapen. Het was een erg leuke dag, maar alle indrukken en de zon namen weer voldoende energie :) . Sanket en Vaibhav, bedankt voor de leuke dag!

A short story about food. I have written about Paan in previous posts even with links about this. But I find it nicer to write something about Paan myself and so I got a Paan and made some pictures. I must say it is nicer to eat then to see once taken apart :D .

Paan Unpacked Contents of Paan

The first picture is of Paan as you receive it. The small package which is dep’t in syrup and then in a mix of sweets. On top of the Paan you find a cherry or fruits. I always take sweet Paan, but there is also Paan Tobacco. The sweet Paan you can eat and chew, the Paan Tobacco you can put in your cheek and slowly process it. This one I don’t like that much.

The second picture is of the content in the leaf.
The third picture is of the content which I took apart. This is grained sweet, fruits and syrup.

Besides Paan I also took some pictures of other foods. As I was tired with all the omelets of the past 6 weeks I requested some Indian breakfast. Because I did not understand the menu I requested some help. The following morning (Friday) I was surprised by two men who served me all three options at once. I think they were surprised when they picked up the dishes for I had eaten all dishes :D .

The dishes as presented:

 • UPMA (with CHUTNEY)
  Upma is a Southern Indian dish made from white rice, mustard seeds and other herbs;
 • UTTAPAM (with CHUTNEY)
  Uttapam is a pancake of tomatoes, union and chili mix;
 • ALOO PARATHA (with CURDS & ACHAR)
  Aloo = potato; Partha is a flat bread. The dish seems like a pancake with potato in there and herbs (sometimes a bit chili);
 • besides the main dish there are some toasts, butter, jam and coffee.

 
An overview of the Dishes UPMA UTTAPAM ALOO PARATHA
From left to right: UPMA; UTTAPAM; ALOO PARATHA

This is a big difference in regards to the daily omelet. I now receive Aloo Paratha every morning. It is a nice change. Perhaps some more information about foods on a later time.

Even kort iets over eten. Ik heb in eerdere berichten over Paan gesproken en hier wat links over gevonden. Het is natuurlijk leuker om er zelf iets over te schrijven. Ik heb wat Paan opgehaald en enkele foto’s genomen. Ik moet zeggen dat ze eten lekkerder is dan ze eruit zien wanneer uitgepakt :D .

Paan Uitgepakt Inhoud van de Paan

De eerste foto is van Paan zoals je deze ontvangt bij de standjes. Een pakketje in blad wat wordt gedipt in siroop waarna deze in gemalen zoetigheid wordt gedrukt. Bovenop zit een soort kers of vruchtje. Ik neem de zoete Paan, maar er is ook Paan Tabak. De zoete Paan kun je eten en kauwen, de Paan Tabak doe je in je wang en verwerk je langzaam :) . Deze vond ik niet lekker.

De tweede afbeelding is de inhoud samengedrukt zoals het in het blad zit.
De derde afbeelding is de inhoud die ik uit elkaar gehaald heb. Hier zit ook gemalen zoetigheid in, fruit en siroop.

Naast de Paan heb ik ook wat andere voeding gefotografeerd. Zo heb ik sinds vrijdag Indiaans ontbijt besteld. Omdat ik de kaart niet begrijp heb ik verzocht of het mij uitgelegd kon worden en vervolgens zou ik een selectie maken. Vrijdag ochtend werd ik echter verrast door twee mannen die de drie type maaltijden kwamen brengen. Kortom drie volledige maaltijden werden mij voorgeschoteld. Ze zullen aardig verrast zijn toen ze de schotels kwamen ophalen want ik heb alles opgegeten :D .

We hebben de volgende gerechten:

 • UPMA (geserveerd met CHUTNEY)
  Upma is een zuid Indiaans gerecht van o.a. witte rijst, mosterd zaadjes en andere kruiden;
 • UTTAPAM (geserveerd met CHUTNEY)
  Uttapam is een pannenkoek met tomaten, ui en chilli mix;
 • ALOO PARATHA (geserveerd met CURDS & ACHAR)
  Aloo = aardappel; Partha is een plat brood. Het gerecht lijkt op een platte pannenkoek met daarin aardappel en kruiden (soms een beetje pittig);
 • daarnaast twee sneetjes toast, boter, jam en koffie.

 
Het gerecht UPMA UTTAPAM ALOO PARATHA
Van links naar rechts: UPMA; UTTAPAM; ALOO PARATHA

Dit is een aardige verandering ten opzichte van de dagelijkse omelet. De Aloo Paratha ontvang ik nu dagelijks. Erg lekker en een goede afwisseling. Misschien later weer meer over eten.

Giel is one of my colleagues in the Netherlands and he visited India this week for business. Accenture has some facilities in Bangalore (Bengaluru) in which one of his projects is setup. Because another project of his is in Pune he came to visit us as well.

Wednesday evening the plane landed in Pune and we got together for some dinner. It is again very nice to be confronted with the Netherlands. It gave me the chance to talk Dutch again; we had some Dutch Humor, shared experiences, etc. It was a nice get together.

Thursday was again a working day. Because Giel was on a “stop-and-go” visit, the day was fully booked. Several meetings, good conversations and good end results. But it was not only business. The evening we spend with the team and had a nice dinner at restaurant SIGRI at Dhole Patil Road. It was a very nice evening of many laughs and much food ;) .

Some pictures:

Giel Hagens is een van mijn collega’s uit Nederland en hij was deze week ook op zakenreis in India. Accenture heeft ook vestigingen in Bangalore (Bengaluru) waar een van zijn projecten draait. Omdat een van zijn andere projecten hier in Pune plaats vindt kwam hij hier ook op bezoek.

Woensdagavond lande het vliegtuig in Pune en zijn we samen gaan dineren. Wederom erg leuk om hier in dit land met Nederland geconfronteerd te worden. Weer even Nederlands praten, Nederlandse humor, ervaringen delen, etc. Een gewoon gezellig samenzijn.

Donderdag was het voor ons beiden gewoon werken. Omdat het voor Giel een “stop-and-go” bezoek was is de dag helemaal volgeboekt. Veel besprekingen, enerverende gesprekken en goede resultaten aan het einde van de dag. Maar het was gelukkig niet alleen zaken. In de avond brachten we het team samen voor een leuk diner bij restaurant SIGRI aan Dhole Patil Road. Het werd een erg gezellige avond waarbij veel gelachen en gegeten is ;) .

Enkele foto’s: